Benson Pay Tech AB

Trygga, säkra, enkla betalningar

TJÄNSTER

Strateg & utredare

Med min expertis inom betalsystem (både på webben, i appar och i automater), bred IT-kunskap kombinerat med många års erfarenhet av strategiskt styrelse och politiskt arbete gör att jag kan erbjuda mina kunskaper för att ta fram konkreta strategier och planer för framförallt betalningslösningar inom mobilitet.

Kontakta mig gärna för att diskutera kring detta!

Projektledning & Produktägande 

Har du ett projekt eller produkt som behöver ledning eller uppstyrning och som handlar om parkering, biljett- och betalsystem eller digitalisering för mobilitet? Jag har den tekniska kompetensen kombinerat med en övergripande förståelse av affärs- och säkerhetskraven som gör att jag kan ta det dit du vill. Jag överbryggar klyftan mellan affärsansvarig "icke-tekniker", ekonomiavdelning och utvecklingsteamet oavsett om detta är i Sverige eller annorstädes.


Vänta inte! Hör av dig

Betallösningar - Integration

Behöver du integrera en betallösning med ditt kassasystem, automat eller din handelsplats på webben? Jag har erfarenhet av detta och programmerar i Java (Android), C# och C++. 

Hör av dig så fixar vi det!

Testledare & Testande

Alla programvaror behöver testas innan de lanseras. inte minst i en agil utvecklingsmiljö kan det vara bra att ha en person i teamet som ansvarar för acceptanstestning och säkerställer att produktutgåvan är redo, som jobbar med testspecifikationer och testmetodik. Jag har lång erfarenhet av aktivt arbete med acceptanstestande och metodarbete kring testning.

Behöver du öka kvalitén på testandet? Hör av dig.

Betallösningar - PCI-DSS - Säkerhetsutbildning

PCI-DSS kan kännas extremt överväldigande med alla krav. Men det behöver inte vara så svårt att få det effektivt. Jag har arbetat med säkerhet kring PCI sedan det togs fram och är väl insatt i området och de processer som krävs för att klara en certifiering. Jag kan till exempel hjälpa er med den årliga säkerhetsutbildningen. Jag använder helst Junglemaps NanoLearning som redskap och anpassar den till er specifika verksamhet.

Hör av dig så fixar vi det!

Avancerade Excel

Att kunna Excel handlar inte bara om att kunna hitta alla kommandon. Idag är Excel mer eller mindre en integrationsplattform där data kan samlas in och bearbetas från många olika källor. Excel med PowerQuery och språket R är extremt kraftfullt för dataanalyser och rapporter. Detta kan också kombineras med Power BI. Ser du ett behov av att extrahera data ur databaser och andra källor och kombinera ihop dessa till lättlästa rapporter kan jag utveckla det och sedan lämna över, utbilda någon internt för att underhålla.

Behöver du avancerad Excel-hjälp? Då har du ha kommit rätt. Hör av dig.